Muhtarlik

Bilder/Muhtar.jpg 

 

YAPILAN HIZMETLER

- Kanalizasyon yapıldı.

 - Köyün içerisindeki yollara genişletildi.

 - 96 Milyar değerinde 10020 m2 Kilittaş döşendi.

 - Köy yollarına 6585m2 Kilittaş döşenecek(ödenek yapıldı). 

YAPILACAK HIZMETLER
 

- Su yetersizliğinden dolayı akarsuyun şebekeye katılması için sondaj çalışması yapılması.

- Telefon direklerinin kaldırılarak K.T.S(Kablosuz Telefon Sistemi)'ne geçiş yapılması için gerekli makamlara müracaat edildi.

- Olası bir Erozyon tehlikesini önlemek için, derelerin toprakla doldurulması için çalışmalar sürdürülüyor.

- Çocuk Parkı yapılması amacıyla alan belirlenmesi(500m2) ve gerekli makamlara istekte bulunuldu.

- Çevre köy yollarının Köy Yolumuza bağlanması için istemde bulunuldu.

- Kırmızı Bayır gibi önemli mıntıkaların ağaçlandırılması istemi yapıldı.

- Eski Okulların Düğün salonu, Misafirhane gibi Sosyal Tesislere dönüştürülmesi

- Köyün içerisindeki Viranelerin yıkılarak çevre düzenlemesi yapılması.

Keklicek Köyü Muhtari

Ahmet Turan Öztürk

Alintidir, keklicek.dk ya tesekkürler