KEKLICEK KÖYÜM

 
Hayli oldu senden ayrı kalalı
Özledim haberin var mı Keklicek
Hiç tadın yok Mahmut Usta öleli
Onun gibi erin var mı Keklicek
 
Kurumuş toprağın , kurumuş orman
Ötmüyor kekliğin, ötmüyor turnan
Pınarların küsmüş, akmıyor kurnan
Kaçakta özlerin var mı Keklicek
 
Kim demiş Samsunlu, kim demiş Karslı
Kızılırmak ta doğustan Sivaslı
Mecnunun Leylası Keremin Aslı
Seninde bir yarin var mı Keklicek
 
Saraç Köyü Kızılırmak sağında
Boran olur yaylasında dağında
Kurak toprağında boş otağında
Bana da bir yerin var mı Keklicek
 
Eskiyurt, Örenyurt, Çepni, Bulhasan
Gençleri gurbete yollamak yasan
Şimdi üzerinde bir karabasan
Üzüntün kederin var mı Keklicek
 
Aşırın adası, Bükün boynuna
Büyük yarın ağzı, hırsız yurduna
Ermeden ölürsem beni koynuna
Alacak mezerin var mı Keklicek
 
Hontumuş, Kardaklı, Kör Zühtü, Hameş
Acep yaşıyor mu Cırnaklı, Keleş?
Kozalı tutturur ille bir güreş
Yiğide minderin var mı Keklicek
 
Kınalı Koç boynuz vurur tokuşur
Kebire de Ferde ile çekişir
Ahmet Duran muhtarlığa yakışır
Gurudan eserin var mı Keklicek 
 
Kücükken oynardık bir ara gitti
Büyüdük, gönülde bir yare gitti
Sayende sermayem bir zare gitti
Hasarım öderin var mı Keklicek
 
Eşşekle tezeğe gitsem bir daha
Tozlu toprağını yutsam bir daha
Ardıcın dibine yatsam bir daha
Yaylan gibi serin var mı Keklicek
 
Sendedir köklerim, ben yapan beni
Yılların ardından anladım yeni
Seni sevdim, sende sevdin mi beni
Aceba hislerin var mı Keklicek
 
Garebanın oğlu, Badilin Çürük
Cezelinin damı kaç yıldır göçük
Yanır oğlan Dimik, Ismaal Gücük
Patkızın, Dilberin var mı Keklicek
 
Hırnıp Adil, Çiviş, Gardaklı, Curuş
Gırtık Halil, Tuzsuz, Kestik, Hontumuş
Rahmetli dedeme derlerdi Omuş
Saymadığım birin var mı Keklicek
 
Seni anlatmaya söz yetmeyecek
Sensiz ağlamaya göz yetmeyecek
İzine gelmeye yaz yetmeyecek
Özledim, haberin var mı Keklicek
 
Vural Öztürk (Hollanda)